I gCarr

Tá ceangail bhóthair iontach idir Aerfort Chiarraí agus deisceart agus iarthar na hÉireann curtha ar fáil leis an mbealach N23. Tá an tAerfort suite idir dhá bhaile, Cill Airne agus Trá Lí, agus tá sé thart ar uair go leith ó chathair Chorcaí agus ó chathair Luimnigh sa charr. Tá rochtain dhíreach ar fáil ar an ngréasán bóithre náisiúnta ó Aerfort Chiarraí a mbíonn úsáideoirí an aerfoirt ina ann aghaidh a thabhairt láithreach ball ar a dturais i dtreo an Atlantaigh Fhiáin Chiarraí. Is ar thaobh na láimhe clé den bhóthar a théann na carranna in Éirinn.

Ar an mBus

Tá Críochfort Bus taobh amuigh den phríomh-chríochfort ina bhfuil seirbhísí bus ar fáil a théann díreach ó Aerfort Chiarraí go dtí Trá Lí, Cill Airne agus Luimneach, áiteanna a bhfuil siad nasctha le líonra Bhus Éireann. Is féidir ticéid le haghaidh na seirbhísí bus uile a cheannach ar an bus.

Cliceáil anseo le do thoil chun amchlár na mbus is deireanaí de chuid Bhus Éireann a fhreastalaíonn ar Aerfort Chiarraí a fheiceáil >>

Tabhair do d’aire: féadfar go n-athrófar na hamchláir seo.

Ar an Traein

Is é Stáisiún an Fhearainn Fhuair (1.4 km) an stráisiún traenach is gaire le hAerfort Chiarraí, ónar féidir leat rochtain a fháil ar ceangail thraenacha náisiúnta.
Cliceáil anseo chun dul go dtí láithreán gréasáin Iarnród Éireann agus ticéid a chur in áirithe ar líne.

I dTacsaí Aerfoirt

Tá tacsaí socraithe ag Aerfort Chiarraí le bheith ar fáil díreach taobh amuigh den phríomhbhealach isteach ar an gcríochfort

John Brosnan:
Teileafón – 066 7141184 • Fón Póca – 087 2601474

Sean Casey:
Teileafón – 087 4188564 / 064 6636666

Dan Corcoran:
Teileafón – 087 2488757

Con Moran:
Teileafón – 066 9764701 • Fón Póca – 087 2538759

Gerard Savage:
Teileafón – 087 2354786

Rangaítear na Tacsaithe Aerfoirt a rangú in ord aibítre.

Carranna ar Cíos

Bíonn na cuideachtaí carranna ar cíos atá liostaithe ag seo thíos i mbun seirbhíse as Aerfort Chiarraí. Tá a n-oifigí lonnaithe sa Charrchlós Fadtéarmach nach bhfuil ach nóiméad amháin siúil ón bpríomhchríochfort.

Tabhair do d’aire: Ba chóir teagmháil díreach a dhéanamh leis na cuideachtaí carranna ar cíos, seachas trí phríomh-lasc-chlár Aerfort Chiarraí.

Carranna ar cíos Avis in Aerfort ChiarraíAVIS
Teil: +353 (0)66 9764499 nó +353 (0)86 2604454
Ríomhphost: reservations@avis.ie
Féach ar ár láithreán gréasáin >>

Carranna ar cíos Budget in Aerfort ChiarraíBUDGET
+353 (0)66 976 3199
Ríomhphost:reservations@budget.ie
Féach ar ár láithreán gréasáin >>

Carranna ar cíos Payless in Aerfort ChiarraíPAYLESS
+353 (0)66 716 9643
Ríomhphost: info@payless.ie
Féach ar ár láithreán gréasáin >>

Carranna ar cíos in Aerfort ChiarraíENTERPRISE RENT-A-CAR
+353 (0)66 7119304

Carranna ar cíos Europcar in Aerfort ChiarraíEUROPCAR
+353 (0)61 206 080

Carranna ar cíos Hertz in Aerfort ChiarraíHERTZ
+353 (0)66 9763270
Féach ar ár láithreán gréasáin >>